Göz Tembelliği Ampliyopi
  • Op.Dr. Sadun Yalçın
  • 9143
Göz Tembelliği Ampliyopi

Ambliyopi Nedir?
Ambliyopi, göz tembelliği olarak bilinen ve görme keskinliğinde belirgin bir azalma ile karakterize bir durumdur. Görme işlemi gözün ve beyinin bir arada çalışması ile gerçekleşen bir olaydır. Göz, dış dünyadan retinaya yansıtılan görüntüleri; renklerine ve ışık şiddetine bağlı olarak sinirsel uyarılara dönüştürür. Normalde dış dünyayı her iki gözümüzle görürüz ve beynimize her iki gözümüzden de dış dünyayı temsil eden görüntüler sinirsel uyarılar olarak gelir. Eğer herhangi bir nedenle bu iki görüntü beyinde analiz edilerek tek bir görüntüye dönüştürülemezse o zaman beynimiz bir gözden gelen görüntüyü diğerine tercih edebilir. Bu durumda bir gözden gelen görüntüler beyin tarafından işlenmez ve o gözden yola çıkan görüntüler beyine daha zayıf ulaşır. Eğer bu tercih edilme durumu kritik bir zaman sürecinden daha fazla devam ederse o zaman sağlam göz kapatıldığı zaman bile tercih edilmeyen gözden gelen görüntüler daha zayıf olarak algılanır.

Ambliyopi’de gözlerde saptanan herhangi bir bozukluk yoktur. Gözler anatomik olarak tamamı ile normal görünür. Ambliyopi 7 yaşına kadar olan çocuklarda gelişir ve çocukluk çağında en sık görülen görme bozukluğudur. Bu durum yaklaşık her 100 çocuktan 2-3 tanesini etkilemektedir. Eğer çocukluk çağında uygun şekilde tedavi edilmezse sebat eder ve genellikle genç erişkinlerde en sık görülen görme sorunu olarak karşımıza çıkar.

Ambliyopi Nedenleri ?
1.) Şaşılık
2.) Anizometropi( İki göz arasındaki kırma kusurunun farklı olması)
3.) Doğuştan Katarakt
4.) Her iki gözde yüksek kırma kusuru

Ambliyopide Risk Faktörleri Nedir?
1.) Prematürite( Erken oğum)
2.) Düşük Doğum Ağırlığı
3.) Mental Reterdasyon
4.) Aile bireylerinde şaşılık olması
5.) Annenin alkol ve sigara kullanması

Ambliyopiden Korunma Yolları?
Ambliyopi tedavisi çocukluk çağında yapılabilmektedir, bu nedenle erken tanı tedavinin en önemli parçasıdır. Çocuklar görmelerinin azlığı dolayısıyla her zaman yakınmayabilirler. Bunun nedeni çocukların herkesi o seviyede gördüğünü sanmalarıdır.

Bu nedenle çocuklar ilk 3 yaş içerisinde görme keskinliği muayenesinden geçmelidir. Yeni çıkan özel aletlerle çok küçük çocukların bile( 1 yaş altı) gözlük dereceleri ölçülmektedir.

 

Özellikle göz tembelliğinin en sık nedenlerinden olan şaşılık için çocukların erken dönemde muayene edilmeleri gerekmektedir.

Ambliyopinin Tedavisi

 

 

 

Tedaviye ne kadar erken başlanırsa sonuçlar o kadar iyidir. Bu nedenle erken tanı çok önemlidir. Öncelikle göz tembelliğine neden olan sorunu çözmek lazımdır. Yani şaşılığı veya gözlük kusuru varsa düzeltilmelidir. Klasik olarak tedavi 7 yaşına kadar yapılıyorsa da 9 yaşına kadar yapılan tedavilerden de netice alınmaktadır. 9 yaşın altında tedavi günümüzde iki kısma ayrılmaktadır.

 

1.) Kapama Tedavisi: Kapama tedavisinde amaç sağlam gözü kapatıp tembel olan gözü çalıştırmaktır. Klinik deneyimlerimize göre en iyi ve uyumlu sonuç günde 2 saat özellikli kapamada alınmaktadır. Burada 2 saat sabah ve akşam birer sa

at olarak yapılmalı ve çocuğun tedaviden sıkılması önlenmelidir. Bu kapama esnasında çocuk açık olan gözü ile yakın aktivasyon gerektiren işler yapmalıdır. Mesela; yakından televizyon izleme veya renkli resim yapmak gibi. Aşağıda kapama tedavisi görülmektedir. Sağlam göz kapatılmış olup tembel göz çalıştırılmaktadır.

 

2.) Cam Tedavisi: Bu tedavinin amacı görme fonksiyonunu kaybeden hücrelere tekrar fonksiyon kazandırmaktır. Her çeşit ambliyopide etkilidir. Tedavi için hastanın haftada bir kere kliniğe gelmesi gerekmektedir. Bu tedavide hasta siyah beyaz çizgilerden oluşmuş diskleri tembel olan gözü ile 
takip eder.

 

Bizim klinik deneyimlerimiz ev ortamında yapılan 2 saat özellikli kapamanın daha faydalı olduğu yönün-dedir. Ama kapama ile sonuç alınamıyorsa veya çocuk tedaviye uyum sağlayamıyorsa CAM tedavisine geçilebilir.

9 Yaşından Sonra Ambliyopi Tedavisi Mümkün mü?
Eskiden bu sorunun cevabı hayırdı. Ama son teknoloji olan NeuroVision tedavisi ile artık 9-55 yaşlarında dahi göz tembelliği tedavi edilmektedir.

Nörovizyon ve Ambliyopi?
Göz Tembelliği’ne yönelik NeuroVision™ tedavisi, klinik deneylerle kanıtlanmış, cerrahî müdahele olmayan risksiz bir tedavidir. Yetişkinlerde göz tembelliğinin tedavisine yönelik, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi FDA tarafından bugüne kadar onaylanmış tek tedavidir. Söz konusu teknoloji, görsel işlemlerden sorumlu beyin hücrelerini (birincil görme merkezi) etkileyen özel ve hassas görsel stimülasyon yoluyla görmeyi iyileştirir. Bu etkili stimülasyon beyindeki görsel işlemlemeyi çoğaltarak, görmede keskinliği ve kaliteyi arttırır